АБАЙ ТАҒЫЛЫМЫ ЖӘНЕ ЗИЯТКЕР ҰЛТ ҚАЛЫПТАСТЫРУ МӘСЕЛЕСІ

атты Республикалық ғылыми-әдістемелік семинарының МАТЕРИАЛ ЖИНАҒЫ Қазіргі уақытта біз Абай тағылымын негізге ала отырып, өз болмысымызға қайталай бір зер салғанымыз жөн секілді. Абай мұрасы арқылы ұлтты жаңа сапалық деңгейге көтеру идеясы, ұлттық сананы сақтау және оны заман талабына бейімдеу маңызыды Подробнее

СЫНДАРЛЫ ОҚЫТУ НЕГІЗІНДЕ САБАҚТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ МЕН ТАЛДАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛЫҚ

Білім беру сындарлы оқытуға негізделіп отырғандықтан, мұғалім де өз қызметін осыған негіздеп ұйымдастырғаны абзал. Соған орай әдістемелік нұсқаулықта сабақты ұйымдастыру және оны талдауға қойылатын талаптар ұсынылған. Әдістемелік нұсқаулық жалпы білім беретін мектеп мұғалімдеріне және БАИ оқытушылары мен қызметкерлеріне арналған.

ДЕВИАНТТЫ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТЫ ОҚУШЫЛАРМЕН ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ

Әдістемелік құрал Әдістемелік құралда девиантты мінез- құлықты оқушылармен жұмыс жүргізу жолдары қарастырылған. Аталған құрал білім беру ұйымдарындағы әлеуметтік педагогтер мен психологтарға және біліктілікті арттыру жүйесінің оқытушыларына арналған.

ОҚЫТУ ҮШІН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ ОҚУДЫ БАҒАЛАУ: ЖАҢАША КӨЗҚАРАС

Әдістемелік құрал Әдістемелік құралда оқыту үшін бағалау — сындарлы оқыту теориясының біртұтас кешені ретінде және формативті бағалау стратегиялары туралы ақпарат берілген. Әдістемелік құрал мектеп мұғалімдеріне, біліктілікті арттыру институтының оқытушылары мен мамандарына және жоғары оқу орындарының педагогикалық мамандық бойынша білім алатын Подробнее

Интегрированный подход в обучении английскому языку в условиях полиязычия

Методическое пособие раскрывает возможности предметно-языкового интегрированного обучения (CLIL) в условиях полиязычного образования. В нем представленны основные характеристики методики, общие требования к проведению интегрированного урока, методы и способы эффективного продвижения интегрированного подхода в обучении. Пособие предназначено для преподавателей и специалистов ИПК, Подробнее

Полиязычие — ключ к успеху

Жинақ тіл мамандарының облыстық семинар материалдарынан құралған.Мақала авторлары орта мектепте көптілді білім беру мәселелеріжөніндегі өз іс-тәжірибелерімен бөліседі.Жинақ тіл мамандарымұғалімдеріне, БАИ оқытушылары мен мамандарына және қызығушылықтанытқан оқырмандарға арналған.