Кафедрлар

Кафедралар филиалдың оқу, ғылыми, әдістемелік және тәрбие жұмыстарын қамтамасыз ететін негізгі оқу-ғылыми құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

Кафедралардың жұмысы оқу, ғылыми-әдістемелік, тәрбиелік, ғылыми-зерттеу және басқа да қызмет түрлерін қамтитын даму болашақтық және жылдық жоспарларға сәйкес жүзеге асырылады.

Кафедра зертханалармен бірлесе отырып, педагогикалық қызметкерлерге үздіксіз курстан кейінгі қолдау көрсетуді жоспарлайды және жүзеге асырады және білім беру процесіне инновацияны енгізу бойынша әдістемелік көмек көрсетеді.

Кафедраның міндеттері мен қызметтері

 • Оқу үрдісін жүзеге асыру
 • Оқу процесін кешенді әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асыру: оқу құралдарын, оқу сабақтарының барлық түрлерін өткізу бойынша оқу-әдістемелік материалдарды әзірлеу.
 • Білім беру сапасын үздіксіз жетілдіруді қамтамасыз ету: ақпараттық және басқа да прогрессивті технологияларды енгізу; дәрістер деңгейін арттыру, білімді бекітудің тиімді түрі ретінде практикалық, семинарлық, зертханалық және өзіндік сабақтарды жандандыру, қажетті дағдылар мен дағдыларды дарыту, тыңдаушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту.
 • Тиісті білім беру бағдарламалары (біліктілікті арттыру, кәсіби қайта даярлау және тағылымдамадан өту) бойынша оқу бағдарламаларын, жоспарларды дайындауға және әзірлеуге қатысу.
 • Білім беру қызметкерлерінің біліктілігін арттыру бағдарламаларын әзірлеу және іске асыру.
 • Оқу құралдарын, оқу-әдістемелік материалдарды, оқу-тақырыптық жоспарларды әзірлеу.
 • Қазіргі заманғы білім беру технологиялары мен оқыту нысандарын әзірлеу және енгізу, оқу материалдарын меңгеруді арттыратын оқу құралдарын, әдістемелік, дидактикалық материалдарды дайындау.
 • Біліктілікті арттырудың өзекті мәселелерін талқылау бойынша семинарлар, конференциялар, дөңгелек үстелдер, байқаулар, көрмелер және басқа да іс-шаралар ұйымдастыру және өткізу.
 • Кафедраның негізгі ғылыми бағыты аясында ғылыми зерттеулер жүргізу.
 • Кафедраның үздік оқытушыларының жұмыс тәжірибесін зерттеу, жалпылау және тарату.
 • Кафедра мүшелері мен сырттан ізденушілердің ғылыми өнімдеріне қорытындылар мен рецензиялар дайындау, сондай-ақ аяқталған ғылыми жұмыстарды жариялау үшін ұсыныстар дайындау.
 • Орындалған ғылыми-зерттеу жұмыстарын талқылау және оларды жариялауға ұсыныстар дайындау, зерттеу нәтижелерін практикаға енгізуге қатысу.
 • Кафедраның өндірістік, ғылыми және оқу ұйымдарымен және шетелдік жоғары оқу орындарымен оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми-зерттеу жұмыстары бойынша байланысын кеңейту бойынша жұмыс жүргізу.
 • Филиалдың Ғылыми, Сараптамалық кеңесінің және кеңесу органдарының жұмысына қатысу.

Әдіснама және педагогикалық инновация кафедрасы

Жаратыстану және гуманитарлық пәндерді оқыту әдістемесі кафедрасы