Полиязычие — ключ к успеху

Жинақ тіл мамандарының облыстық семинар материалдарынан құралған.
Мақала авторлары орта мектепте көптілді білім беру мәселелері
жөніндегі өз іс-тәжірибелерімен бөліседі.Жинақ тіл мамандары
мұғалімдеріне, БАИ оқытушылары мен мамандарына және қызығушылық
танытқан оқырмандарға арналған.