СЫНДАРЛЫ ОҚЫТУ НЕГІЗІНДЕ САБАҚТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ МЕН ТАЛДАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛЫҚ

Білім беру сындарлы оқытуға негізделіп отырғандықтан, мұғалім де өз қызметін осыған негіздеп ұйымдастырғаны абзал. Соған орай әдістемелік нұсқаулықта сабақты ұйымдастыру және оны талдауға қойылатын талаптар ұсынылған.

Әдістемелік нұсқаулық жалпы білім беретін мектеп мұғалімдеріне және БАИ оқытушылары мен қызметкерлеріне арналған.